Cats 2019

گربه های ژله ای فقط در یک شب خاص برای بازی بیرون می آیند، شب توپ ژله ای. آن ها یک به یک داستان هایی برای سرگرم کردن Old Deuteronomy، رهبر خردمند و نیک اندیش خود می گویند، و اوست که تصمیم می گیرد کدام یک از گربه ها به لایه ی Heaviside رفته و دوباره در زندگی جدیدی متولد شود.


CopyRight © 2017-2018 - Design By PonishWeb